Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.38.2011.LC z dnia 01.07.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.38.2011.LC z dnia 01.07.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas mineralno - bitumicznych wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych na działce ewid. nr 31/25 obręb 003 Karlino, gm. Karlino
    287 KB