Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.37.2011.LC z dnia 07.07.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia.

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.37.2011.LC z dnia 07.07.2011 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mas mineralno - bitumicznych wraz z zapleczem technicznym w postaci kontenerów biurowych i socjalnych na działkach ewid. nr 30/1, 31/19, 31/20, 31/27, 31/28, 31/29, 31/30 obręb 003 Karlino
    289 KB