Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.3.2011.LC z dnia 03.10.2011 r.

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.3.2011.LC z dnia 03.10.2011 r. o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie tartaku i kotłowni, zlokalizowanych na działce nr 1/1 obręb 001 Karlino, gm. Karlino.
    499 KB