Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.1.2011.LC z dnia 04.05.2011 r. o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

  • Obwieszczenie Burmistrza Karlina GP.6220.1.2011.LC z dnia 04.05.2011 r. o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii produkcyjnej dla potrzeb produkcji płytek cegłopodobnych na działce 114/2 obręb Mierzynek, gm. Karlino
    287 KB