O wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania