o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

                                                                                                                       Karlino,02.03.2009 r.

 

 GP 7624/39-09/08

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie sieci wodociągowej na odcinku Karlino- Kowańcz- Lubiechowo, na dz. nr 203, 202, 188, 198, 229, 205/1, 209, 208, 207, 218, 90, 210, 86, 65, 83, 104, 85, 82, 99, 221, 223, 222, 224 (obręb Lubiechowo);

dz. nr 15, 340, 16, 17, 18, 337, 339, 338, 21, 22, 335, 97, 23/1, 98, 99, 25/2, 25/3, 427, 124/1, 26, 27, 341, 28/3, 29/2, 343, 345/1, 156/4, 134/3, 134/4, 133/2, 336, 132, 360, 128, 127, 43, 31/1, 32, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 38/4, 44, 45, 51/3, 51/2, 52, 53/1, 53/2, 38/4 (obręb Kowańcz);dz. nr 5, 1, 7, 2, 6/4, 6/3 (obręb 006 Karlino).

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. sołtys Lubiechowa z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Lubiechowie na okres 14 dni
  4. sołtys Kowańcza z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Kowańczu na okres 14 dni