o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

 

 

                                                                                        Karlino, 06 grudnia 2008 r.

 

 GP 7624/46-05/08

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

 

                Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino z siedzibą przy  ul. Plac Jana Pawła II 6,

78-230 Karlino

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

 

 

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA