o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                    Karlino,23.12.2008 r.

 

 GP 7624/50-05/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

               Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard,

 

ZAWIADAMIAM

 

o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na :budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanego w miejscowości Karlino, ulice: Kołobrzeska, Walki Młodych, Sawicka, Niepodległości, Jedności, 4 Marca, na dz. nr 413/1, 413/4, 415/5, 413/8, 413/2, 426/2, 426/3, 586, 585 obręb ewidencyjny 004 Karlino, dz. nr 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 14/1, 14/2, 11, 27/3, 27/2, 41 obręb ewidencyjny 003 Karlino.

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino