Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Data przystąpienia marzec 1999 r.

Zakres działań:


Głównym celem Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój obszarów  pogranicza. Stowarzyszenie zamierza zbliżać się do tego celu poprzez spełnianie następujących funkcji: - wspieranie idei samorządu terytorialnego,

- informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej,
- koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,
- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia