Gmina partnerska - Wolgast

W dn. 03.01.2006r. Miasto i Gmina Karlino podpisała umowę partnerską z niemieckim Miastem Wolgast, które na podstawie wzajemnego porozumienia od 21.11.2005r. były Miastami Zaprzyjaźnionymi.

Oba miasta zobowiązały się wzajemnie sobie pomagać we wszystkich dziedzinach, pogłębiać już powstałe kontakty oraz wymieniać się wzajemnie doświadczeniami:

  • kulturalnymi i sportowymi,
  • z zakresu szkolnictwa i oświaty,
  • budowy miasta i ochrony środowiska
  • oraz organizacji i działaniu samorządów.

Miasto Wolgast - Meklemburgia-Pomorze Przednie - Powiat Wchodnie Pomorze Przednie - liczące ok. 14.000 mieszkańców jest najdalej na północny wschód wysuniętym portem morskim Niemiec, położonym nad cieśniną Piany, połączonym z Zalewem Szczecińskim i Morzem Bałtyckim oraz Skandynawią i innymi państwami nadbałtyckimi.