Gmina partnerska - Skalskeor

                    WSPÓŁPRACA Z GMINĄ SKAELSKOR.

 

 

 

Współpraca pomiędzy gminą Karlino a gminą Skaelskor w Danii została zapoczątkowana podpisaniem Umowy o Przyjaźni i Współpracy pomiędzy tymi gminami w dniu 20 czerwca 2002 r.

Obie Gminy zobowiązały się do wymiany doświadczeń w zakresie :

 • - kultury,
  - historii, sportu,
  - edukacji,
   - rozwoju handlu i przemysłu,
  - turystyki,
  - gospodarki,
  - ekologii.

W celu osiągnięcia zamierzonych celów Gminy utrzymują bezpośrednie kontakty pomiędzy mieszkańcami oraz organizacjami, działającymi na ich terenie.