Gmina partnerska - Dargun

WSPÓŁPRACA Z DARGUN

 

Gmina Dargun prowadzi współpracę z Gminą Karlino od 2000 r.  kiedy to w czerwcu została podpisana umowa partnerska. Od tego czasu wspólnie realizowany jest szereg działań mających na celu rozwój kultury, wymianę młodzieży, integrację oraz wymianę doświadczeń w zakresie Unii Europejskiej.

Głównymi kierunkami tej współpracy są :

§       rozwój kontaktów między mieszkańcami obu Gmin,

§        wymiana młodzieży,

§       wymiana kulturalna, turystyczna i sportowa,

§       współpraca między szkołami, ośrodkami kultury – wzajemne prezentacje dorobku kulturalno – oświatowego,

§       kontakty i współpraca gospodarcza pomiędzy stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi,

§       współpraca w gospodarce miejskiej w tym : ochrona środowiska, gospodarka odpadami, produkcja wody i oczyszczanie ścieków,

§       organizacja i działanie samorządów,

§       współpraca między jednostkami pożarniczymi.