• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  33 KB
 • Informacja z otwarcia ofert
  79 KB
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizcję zamówienia
  77 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  107 KB
 • Opis Przedmiotu Zamówienia
  58 KB
 • dokumentacja projektowa
  4 MB