• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  36 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  78 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • Link do postępowania AKTUALIZACJA
  82 KB
 • Ogłoszenie II o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  40 KB
 • Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego
  37 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  31 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  87 KB
 • Identyfikator postępowania
  81 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  101 KB
 • załącznik opis przedmiotu zamówienia
  90 KB
 • załącznik projekt umowy
  99 KB
 • załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
  64 KB
 • załącznik oświadczenie o aktualności informacji z art 125 ust 1
  34 KB
 • załącznik wzór formularza oferty
  72 KB
 • Informacja o ochronie danych osobowych
  85 KB