• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  28 KB
 • Informacje z otwarcia ofert.
  79 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • Pytania IV wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego treści SWZ
  30 KB
 • Pytania II wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  28 KB
 • Pytania III wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego.
  32 KB
 • załącznik uzupełniający opis przedmiotu zamówienia cześć II
  39 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  39 KB
 • załącznik uzupełniający opis przedmiotu zamówienia
  56 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  29 KB
 • Nagłówek i link do Mini Portalu.
  25 KB
 • Załącznik informacja o ochronie danych osobowych.
  17 KB
 • Załącznik opis przedmiotu zamówienia.
  45 KB
 • Załącznik oświadczenie o aktualności_informacji.
  33 KB
 • Załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
  64 KB
 • Załącznik oświadczenie o spełnianiu warunków udziało.
  63 KB
 • Załącznik wzór formularza oferty.
  71 KB
 • Zaświadczenie z US.
  165 KB