• Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zad. 1
  34 KB
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania zad.2 i 3
  35 KB
 • Informacje z otwarcia ofert
  79 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
  77 KB
 • Identyfikator postępowania
  31 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  141 KB
 • Opis Przedmiotu Zamówienia
  86 KB