• Zawiadomienie o unieważnieniu.
  12 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  28 KB
 • Pytania wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego i zmiana treści SIWZ
  41 KB
 • SIWZ + załączniki.
  495 KB
 • Uchwała RIO w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu.
  229 KB
 • Wykaz udzielonych poręczeń na dzień 31.05.2019 r.
  34 KB
 • Wykaz zobowiązań na dzień 31.05.2019 r.
  37 KB
 • Opinia RIO o sfinansowaniu deficytu na rok 2019.
  59 KB
 • Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu na rok 2018
  223 KB
 • Opinia RIO o sprawozdaniu za 2018 r.
  228 KB
 • uchwała o zaciągnięciu kredytu.
  33 KB
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu.
  92 KB
 • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu.
  26 KB