• Ogłoszenie o udzieleniu zam.
  110 KB
 • Rozstrzygnięcie postępowania
  33 KB
 • Zmiana do załącznika nr 8
  16 KB
 • Odpowiedzi na pytania 2
  2 MB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  49 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  34 KB
 • Ogłoszenie nr 170584-2014 o zamówieniu
  271 KB
 • SIWZ z zał. od nr 1 do nr 8
  290 KB
 • Zał. nr 9 Dokumentacja formalno-prawna
  5 MB
 • Zał. nr 10Projekt budowlany - branża drogowa
  15 MB
 • Zał. nr 11 Projekt budowlany - branża sanitarna
  7 MB
 • Zał. nr 12 Projekt budowlany - branża elektryczna
  8 MB
 • Zał. nr 13 Projekt budowlany - branża teletechniczna
  12 MB
 • Zał. nr 14 Przedmiar robót- element pomocniczy
  557 KB
 • Zał. nr 15 - Szczegółowa STWiOR
  5 MB
 • Zał. nr 16 Stała organizacja ruchu
  1 MB