• Zawiadomienie o wyborze oferty
  31 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  158 KB
 • Przedmiar po zmianach
  33 KB
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - po zmianach
  31 KB
 • Załącznik nr 12 do SIWZ
  1 MB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  124 KB
 • Zmiana SIWZ - dot. zmiany załącznika nr 8
  40 KB
 • Załącznik nr 8 po modyfikacji
  110 KB
 • Ogłoszenie nr 190920-2014 o zamówieniu
  230 KB
 • Załącznik nr 8 Wzór umowy
  107 KB
 • Załącznik nr 3 do UMOWY Zestawienie rzeczowo-finansowe
  31 KB
 • Załącznik nr 9 Dokumenty formalno-prawne
  26 KB
 • Załącznik nr 10 Dokumentacja techniczna
  6 MB
 • Załącznik nr 11 STWiOR oraz przedmiar robót
  105 KB