• Protokół z wizji lokalnej
  209 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  38 KB
 • Zał. nr 6 Wzór umowy
  92 KB
 • Zał. nr 7 Opis przedmiotu zamówienia
  104 KB
 • Zał. nr 8 Mapa Kanalizacji teletechnicznej
  166 KB
 • Zał. nr 9 Opis lokalizacji
  496 KB