• Unieważnienie postępowania
  169 KB
 • Ogłoszenie nr 456690-2013 o zmianie ogłoszenia
  519 KB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców
  529 KB
 • Ogłoszenie nr 444702-2013 z dn. 31.10.2013 r.
  73 KB
 • Zał. nr 7 Wzór umowy
  77 KB
 • Zał. nr 8 Szkic torowiska z przystankami
  717 KB
 • Zał. nr 9 Przedmiar robót i wymagania dla platformy przyschodowej
  464 KB