• Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
  133 KB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  164 KB
 • Zał. Nr 5 Wzór umowy
  90 KB
 • Rozporządzenie z dn. 27 kwietnia 2012
  796 KB
 • Odpowiedż na pytanie 1
  160 KB
 • Odpowiedzi na pytania 2
  204 KB
 • Rozstrzygnięcie przetargu
  331 KB