• Wniosek o przedłuzenie terminu ziązania ofertą
  497 KB
 • odpowiedź na zapytanie
  360 KB
 • modyfikacja treści SIWZ
  624 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  61 KB
 • wzór umowy po zmianie
  171 KB
 • zmiana treści wzoru umowy
  276 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  215 KB
 • SIWZ
  357 KB
 • zał. nr 7 - projekt
  16 MB
 • zał. nr 7 - projekt zagosp.
  1 MB
 • zał. nr 7 - schemat przebudowy linii
  627 KB
 • zał. nr 8 - przedmiar robót
  598 KB