Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie

 • Zapytanie ofertowe
  569 KB
 • mapa sytuacyjno - wysokościowa
  1 MB
 • zdjęcia cmentarza w obecnym stanie
  6 MB
 • formularz oferty
  26 KB
 • wykaz wykonanych projektów
  40 KB
 • unieważnienie postępowania
  197 KB