Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie 004 m. Karlino przy ul. Słonecznej

 

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie 004 m. Karlino przy ul. Słonecznej, przeznaczonych w wygasłym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę garaży murowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako tereny zurbanizowane niezabudowane, opisanych w księdze wieczystej K01B/00022319/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział Ksiąg Wieczystych, według niżej podanego zestawienia :