Zapytanie ofertowe - "Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Karlino"