Zakład Oświaty - przetarg na wykonanie materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Moje gimnazjum – moja szansa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o przetargu nieograniczonym

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy pzp

 

na wykonanie materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli

 

w ramach projektu  „Moje gimnazjum – moja szansa”

 Nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa Zamawiającego: Zakład Oświaty Karlino

Adres Zamawiającego: 78 – 230 Karlino, ul. Szymanowskiego 17