Udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Karlino: Udzielenie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Numer ogłoszenia: 367346 - 2010; data zamieszczenia: 14.11.2010