Udzielenie długotermonwego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3593800,00