Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/24 o pow. 18 m2

 

Burmistrz Karlina

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

O G Ł A S Z A

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem części działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/24 o pow. 18 m², położonej w Karlinie przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod garaż przenośny, będącej dotychczas przedmiotem najmu.

1.     Cena wywoławcza za najem 1 m² działki wynosi 0,30 zł netto miesięcznie.

2. Okres wynajmu części działki – 10 lat.

           

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2011 roku o godzinie 10 °° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadiumw wysokości 100,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia  14 stycznia 2011 roku  na konto:

 

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

Nr 45856200070020006420000100

 

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

 

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wyżej wymieniona część działki nie może być oddana w podnajem.

Wylicytowana kwota w przetargu będzie podwyższona o  obowiązujący podatek VAT.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmu  w przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w lokalnej prasie. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać telefonicznie  (0-94) 311 95 47 lub bezpośrednio w pokoju nr 3 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Karlinie  przy  ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

Karlino, dnia 21 grudnia 2010  r..