Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 23,15 m2 położonego przy ul. Szczecińskiej 2 w Karlinie - działka nr 172 o pow. 191 m 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Karlina

 

 

 

 

 

 

 

 

Plac Jana Pawła II 6, 78 – 230 Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 23,15 m² położonego przy ul. Szczecińskiej 2 w Karlinie - działka nr 172 o pow. 191 m² obr. 005 m. Karlino, z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowo – usługowej.

 

1.     Cena wywoławcza za najem 1 m² lokalu  wynosi 16,00 zł netto miesięcznie.

2. Okres najmu lokalu użytkowego – do 3 lat.

           

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2010 roku o godzinie 10 °° w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie  Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 9.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadiumw wysokości 300,00 zł.

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11 maja 2010 roku  na konto:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Spółdzielczy Białogard Odział Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 45856200070020006420000100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lub w kasie tut. Urzędu (pokój nr 5).

 

Pierwsze postąpienie wyniesie nie mniej niż 1 %  ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.

W przypadku gdy uczestnik przetargu wyłoniony jako najemca uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym terminie wpłacone wadium przepada.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostanie im zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wyżej wymieniony lokal nie może być oddany w podnajem.

Wylicytowana kwota w przetargu będzie podwyższona o 22 % podatek VAT.

Osoba wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do podpisania umowy najmuw przeciągu 7 dni od dnia przetargu.

 

Burmistrz Karlina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, a informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 094 – 311- 95 – 47  lub bezpośrednio w pokoju nr 3 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie przy ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

 

 

 

 

Karlino, dnia 14 kwietnia 2010 r.