Dostawa specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino

 

 

 

 

 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego

prowadzone na podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz., 1655 ze zm. /

 

o wartości < 193 000 EURO

 

w trybie: przetarg nieograniczony

 

na:

 

Dostawa specjalistycznego sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Karlino