• Ogłoszenie o zamówieniu.
  8 MB
 • SIWZ - wersja edytowalna.
  240 KB
 • Informacje o których mowa w art.86 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  571 KB
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  905 KB
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie częściowe nr 5.
  425 KB
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert - zadanie częściowe nr 4.
  418 KB