• Protokół z wizji lokalnej
  17 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  69 KB
 • SIWZ z załącznikami od nr 1 do nr 8
  401 KB
 • Zał. nr 9 Projekt przyłącza ciepłowniczego.
  20 MB
 • Zał nr 10 Projekt włączenia przyłącza ciepłowniczego do instalacji kotłowni
  2 MB
 • Zał. nr 12 Wykaz materiałów
  624 KB
 • Zał. nr 13 Przedmiar robót
  61 KB