• Ogoszenie o zamówieniu
  467 KB
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  421 KB
 • Zał. nr 1 Projekt budowlany
  166 KB
 • Zał. nr 1a Karty katalogowe kotłów GTE 500
  2 MB
 • Zał. nr 2 Zestawienie materiałów
  20 KB
 • Zał. nr 3 Przedmiar robót
  29 KB
 • Zał. nr 5 Projekt umowy
  320 KB
 • Zał. nr 6 Formularz oferty
  304 KB
 • Zał. nr 7 Ośwaidczenie z art. 22
  299 KB
 • Zał. nr 8 Oświadczenie z art. 24
  299 KB
 • Zał. nr 9 Wykaz robót
  298 KB
 • Zał. nr 10 Wykaz osób
  300 KB
 • Zał. nr 11 Roboty podwykonawców
  297 KB
 • Zał. nr 12 Klauzula antykorupcyjna
  296 KB
 • Zał. nr 13 Tablica informacyjna
  172 KB
 • Protokół z wizji lokalnej
  27 KB
 • Zmiana SIWZ- zmiana terminu składania ofert
  40 KB
 • Ogłoszenie o zmianie ogłszenia
  1 KB
 • Rozstrzygnięcie przetargu
  54 KB