W planie audytu na rok 2024 ujęto: 

  • zadanie zapewniające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim;
  • zadanie zapewniające w obszarze Obsługa administracyjna mieszkańców gminy;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Bezpieczeństwo;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka przestrzenna;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Budżet.