W planie audytu na rok 2023 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Bezpieczeństwo,
  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka przestrzenna,
  • zadanie zapewniające w obszarze Budżet,
  • zadanie sprawdzające w obszarze Kultura i sport,
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka finansowa.