W planie audytu na rok 2022 ujęto:

 

  • zadanie zapewniające w obszarze Kultura i sport;
  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka finansowa;
  • zadanie zapewniające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Oświata i wychowanie;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka finansowa;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Zamówienia publiczne.