W planie audytu na rok 2020 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ocena utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym w Karlinie;
  • zadanie zapewniające w Gospodarka komunalna i ochrona środowisk - Ocena zadań z zakresu gospodarki odpadami;
  • zadanie sprawdzające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim w Karlinie
  • zadanie sprawdzające w obszarze Gospodarka mieszkaniowa