W planie audytu na rok 2019 ujęto:

  • zadanie zapewniające w obszarze Organizacja i zarządzanie w Urzędzie Miejskim;
  • zadanie zapewniające w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Karlinie;
  • zadanie sprawdzające w obszarze ochrony zdrowia w gminie Karlino;
  • zadanie sprawdzające w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie.