Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

54 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o wyborze oferty

111 KBPobierz na dysk

Projekt Zespół Szkół - poprawiony

3.4 MBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 05.02.2015

44 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 04.02.2015

48 KBPobierz na dysk

Protokół z wizji lokalnej 02.02.2015

12.3 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.01.2015

26 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ 30.01.2015

48 KBPobierz na dysk

Decyzja NR 439.2014.K Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie - Gmina Karlino złożyła wniosek o przedłużenie ważności decyzji

98 KBPobierz na dysk

Przedmiar budynek przy ul. Szczecińskiej 6

35 KBPobierz

Przedmiar Zespół Szkół

36 KBPobierz

Przedmiar Biblioteka Publiczna

37 KBPobierz

STWIOR

649 KBPobierz na dysk

Uzgodnienia ENERGA

3.9 MBPobierz na dysk

Dokumentacja projektowa

47 MBPobierz

Harmonogram Rzeczowo-finansowy

33 KBPobierz

Załączniki 1-7

24 KBPobierz

SIWZ

17.9 MBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.4 KBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zamówieniu

290 KBPobierz na dysk