Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze oferty

111 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Projekt Zespół Szkół - poprawiony

3.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 05.02.2015

44 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 04.02.2015

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej 02.02.2015

12.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.01.2015

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja treści SIWZ 30.01.2015

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Decyzja NR 439.2014.K Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie - Gmina Karlino złożyła wniosek o przedłużenie ważności decyzji

98 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar budynek przy ul. Szczecińskiej 6

35 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar Zespół Szkół

36 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar Biblioteka Publiczna

37 KBPobierzPodgląd pliku

STWIOR

649 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uzgodnienia ENERGA

3.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dokumentacja projektowa

47 MBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram Rzeczowo-finansowy

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki 1-7

24 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

17.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.4 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

290 KBPobierz na dyskPodgląd pliku