Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 09.02.2015

91 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Modyfikacja SIWZ (wzór umowy) nieprowadząca do zmiany ogłoszenia o zamówieniu

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załączniki 1-6

21 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

240 KBPobierz na dyskPodgląd pliku