Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.01.2015

116 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

65 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 8 Wzór umowy - wersja ostateczna

112 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 8 Wzór umowy - po zmianie

112 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Formularz oferty - po zmianie

21 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

171 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SIWZ

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół z wizji lokalnej

18.0 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

107 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców3

21 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania wykonawców1 - uzupełnienie

87 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

86 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

33 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

47 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 8 Wzór umowy

111 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1-7

24 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu 09.12.2014

287 KBPobierz na dyskPodgląd pliku