Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.01.2015

96 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Schemat

734 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

215 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Instrukcja otwierania załączników do SIWZ

13.3 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

152 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - po zmianie

97 KBPobierzPodgląd pliku

Zmiana treści SIWZ 09.12.2014

84 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiary

531 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik 9 Dokumentacja formalno-prawna

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 10 Projekt Budowlany - branża sanitarna

34 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 11 Projekt Budowlany - branża drogowa

47 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 12 Projekt Budowlany - branża elektryczna

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 13 Projekt Budowlany - branża teletechniczna

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 14 Projekt Budowlany - remont zbiornika i mała infrastruktura turystyczna

22 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 16 STWiOR

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 17 Dokumentacja Geotechniczna

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 18 Stała Organizacja Ruchu

9.1 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik 19 Operat wodnoprawny

23 MBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

101 KBPobierzPodgląd pliku

Harmonogram Realizacji Robót

101 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki nr 1-8

122 KBPobierzPodgląd pliku

SIWZ

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu 03.12.2014

317 KBPobierz na dyskPodgląd pliku