Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.01.2015

96 KBPobierz na dysk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 KBPobierz na dysk

Schemat

734 KBPobierz na dysk

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

215 KBPobierz na dysk

Instrukcja otwierania załączników do SIWZ

13.3 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

152 KBPobierz na dysk

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - po zmianie

97 KBPobierz

Zmiana treści SIWZ 09.12.2014

84 KBPobierz na dysk

Przedmiary

531 KBPobierz na dysk

Załącznik 9 Dokumentacja formalno-prawna

3.2 MBPobierz

Załącznik 10 Projekt Budowlany - branża sanitarna

34 MBPobierz

Załącznik 11 Projekt Budowlany - branża drogowa

47 MBPobierz

Załącznik 12 Projekt Budowlany - branża elektryczna

1.3 MBPobierz

Załącznik 13 Projekt Budowlany - branża teletechniczna

1.9 MBPobierz

Załącznik 14 Projekt Budowlany - remont zbiornika i mała infrastruktura turystyczna

22 MBPobierz

Załącznik 16 STWiOR

2.0 MBPobierz

Załącznik 17 Dokumentacja Geotechniczna

1.2 MBPobierz

Załącznik 18 Stała Organizacja Ruchu

9.1 MBPobierz

Załącznik 19 Operat wodnoprawny

23 MBPobierz

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

101 KBPobierz

Harmonogram Realizacji Robót

101 KBPobierz

Załączniki nr 1-8

122 KBPobierz

SIWZ

1.6 MBPobierz na dysk

Ogłoszenie o zamówieniu 03.12.2014

317 KBPobierz na dysk