Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.12.2014

172 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści SIWZ

46 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

739 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik A do SIWZ

598 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

150 KBPobierz na dyskPodgląd pliku