Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Głównym celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu) edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

 Przedstawione informacje będą dotyczyły:

- organizacji wymian międzynarodowych,

-wolontariatu europejskiego,

- międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;

-mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),

-organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,

-organizacji staży i praktyk zagranicznych;

-współpracy międzynarodowej szkół itp.

Konferencje będą się odbywały w Szczecinie w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 , w następujących terminach (terminy do wyboru):

1.            14.10.2014 r.

2.            4. 11.2014 r.

3.            25.11.2014r.

Szczegółowe Informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/fundusze-europejskie/erasmus-2014-2020/127-zaproszenie-na-konferencje-programu-erasmus-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim