Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Informacja o sposobie zgłaszania.

95 KBPobierz

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

28 KBPobierz

Lista poparcia.

46 KBPobierz

Oświadczenie kandydata niebędącego obywatelem Polski.

46 KBPobierz

Oświadczenie lustracyjne.

49 KBPobierz

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

59 KBPobierz

Zgłoszenie listy kandydata.

73 KBPobierz