Przejdź do treści

Ostrzeżenia

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Wyniki wyborów - Burmistrz.

1.4 MBPobierz na dysk

Wyniki wyborów - Rada Miejska.

11.8 MBPobierz na dysk

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.

15.9 KBPobierz

Obwieszczenie MKW o numerach list.

391 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie MKW o kandydatach na Burmistrza Karlina.

324 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie - Lista kandydatów na radnych.

26 KBPobierz

Obwieszczenie o wyłożeniu spisów wyborców.

13.8 KBPobierz

Uchwała MKW - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych...

1.4 MBPobierz na dysk

Protokół z losowania numerów.

331 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie wojewódzkiej komisji wyborczej w Szczecinie.

105 KBPobierz na dysk

Komunikat MKW o losowaniu numerów list.

447 KBPobierz na dysk

Informacja MKW o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów.

296 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Burmistrza Karlina o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

143 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Burmistrza Karlina w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń.

51 KBPobierz na dysk

Zmiana składu MKW.

18.9 KBPobierz na dysk

Skład MKW.

20 KBPobierz

Dyżury MKW.

11.8 KBPobierz

Wyjaśnienia PKW.

314 KBPobierz na dysk

Postanowienie Komisarza Wyborczego - w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

648 KBPobierz na dysk

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej.

46 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Wojewody - w sprawie ustalenia liczby radnych.

765 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Burmistrza - w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego umieszczania plakatów wyborczych.

36 KBPobierz na dysk

Głosowanie korespondencyjne.

24 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Starosty Białogardzkiego

30 KBPobierz na dysk

Wyjaśnienia PKW

59 KBPobierz na dysk

Wyjaśnienia PKW

14.6 KBPobierz na dysk

Wyjaśnienia PKW

24 KBPobierz na dysk

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

34 KBPobierz

Oświadczenie.

10.4 KBPobierz

Deklaracja.

27 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - 02.09.14r.

34 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Burmistrza Karlina - 05.0914r.

39 KBPobierz na dysk

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

767 KBPobierz na dysk