Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.09.2014

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Sprostowanie

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik A - po zmianie z dnia 21.08.2014

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i modyfikacja SIWZ z dnia 21.08.2014

256 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.

547 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

124 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SIWZ

507 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik A

231 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik B

244 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

124 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmówieniu przesłane do publikacji w DUUE

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku