Przejdź do treści

Ostrzeżenia i komunikaty.

Informacje ogólne

Organy

Gmina

Urząd Miejski

Oświadczenia Majątkowe

Prawo lokalne

Konsultacje społeczne

Pomoc publiczna dla organizacji pozarządowych

Ocena oddziaływania na środowisko

Planowanie przestrzenne

Obrona Cywilna

Audyt wewnętrzny

Ogłoszenia

Rejestry

Wybory

Ochrona danych osobowych.

Informacje

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 07.10.2014

214 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

117 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Suplement do DUUE - dodatkowe informacje

82 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w DUUE

89 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

19.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dokumentacja po zmianach opublikowana po 03.07.2014

4.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - po zmianach

289 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Załącznik nr 9 Projekt umowy - po zmianach

364 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ

270 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 06.07.2014

355 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pismo - zał nr 1 do aneksu

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pismo - zał. nr 2 do aneksu

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Monitoring - zał. nr 3 do aneksu

234 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PFU - wykonanie ścieżki edukacyjnej

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów

7.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

decyzja 04.06.2013 r.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Decyzja 22.04.2013 r.

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Przedmiar - zamienny

212 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zaktualizowany projekt - projekt zamienny do pliku "projekt Krzywopłoty ostateczny luty 2013"

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

STWiOR

660 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 2

283 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

78 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zmodyfikowany zał. nr 9 - umowa

67 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia treści SIWZ

25 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Dodatkowe informacje 227794-2014

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

178 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. nr 8 Dokumentacja projektowa

42 MBPobierzPodgląd pliku

SIWZ wraz z zał. nr 1-7 i 9

591 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

159 KBPobierz na dyskPodgląd pliku